Login

cont nou?      parolă uitată?

Angajatorlogo

Stimate vizitator, portalul pe care l-ai accesat este parte integrantă a Proiectului “Tehnologie informatică pentru promovarea imaginii şi gestionarea informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii economici, în scopul adaptării politicii manageriale la cerinţele mediului socio-economic”, proiect iniţiat şi implementat de Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, prin accesarea fondurilor europene.

Scopul proiectului este corelarea cât mai precisă  a procesului educaţional desfăşurat în Universitate cu cerinţele actuale şi de viitor ale mediului socio-economic.

Facilităţi oferite angajatorilor:

 • Posibilitatea înregistrării în baza de date a portalului, cu datele de identificare şi profilul specific;
 • Vizualizare listă globală a absolvenţilor înregistraţi, care solicită locuri de muncă;
 • Vizualizare selectivă în lista absolvenţilor înregistraţi, potrivit filtrelor aplicate;
 • Vizualizarea datelor de identificare/prezentare (CV-uri) ale absolvenţilor care solicită un loc de muncă;
 • Înscrie posturile disponibile, pentru care doreşte recrutare de personal.  

Responsabilităţile angajatorilor:

 • Să respecte termenii şi condiţiile de utilizare ale portalului web;
 • Să se înregistreze în baza de date a portalului;
 • Să furnizeze datele solicitate în formularul de declarare a datelor de identificare/ declarare a profilului angajatorului;
 • Să posteze periodic, funcţie de necesităţile proprii de recrutare de personal, posturile disponibile/scoase la concurs;
 • Să utilizeze în mod constant contul propriu creat, în scopul identificării aplicanţilor la posturile oferite;
 • Să-şi actualizeze datele de înregistrare, ori de câte ori apar schimbări relativ la aceste date.