Login

cont nou?      parolă uitată?

Absolventlogo

Stimate vizitator, portalul pe care l-ai accesat este parte integrantă a Proiectului “Tehnologie informatică pentru promovarea imaginii şi gestionarea informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii economici, în scopul adaptării politicii manageriale la cerinţele mediului socio-economic”, proiect iniţiat şi implementat de Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, prin accesarea fondurilor europene.

Scopul proiectului este corelarea cât mai precisă a procesului educaţional desfăşurat în Universitate cu cerinţele actuale şi de viitor ale mediului socio-economic.

Facilităţi oferite absolvenţilor:

  • Posibilitatea înregistrării în baza de date a portalului, cu un profil general şi maxim cinci profiluri specifice;
  • Vizualizare listă globală a angajatorilor înregistraţi, care oferă locuri de muncă;
  • Vizualizare selectivă în lista angajatorilor înregistraţi, potrivit filtrelor aplicate;
  • Vizualizarea datelor de identificare/prezentare ale angajatorilor înregistraţi;
  • Facilitatea de aplicare la postul/posturile oferite de angajatori.

Responsabilităţile absolvenţilor:

  • Să respecte termenii şi condiţiile de utilizare ale portalului web;
  • Să se înregistreze în baza de date a portalului;
  • Să furnizeze datele solicitate în profilul general şi, opţional, în profilul specific;
  • Să utilizeze în mod constant (funcţie de interesele proprii) contul personal creat, în scopul identificării/aplicării la posturile oferite de angajatori.